Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek is formeel in pricipe eenzijdig. Uw leidinggevende vindt iets van u. Zijn of haar oordeel telt, voor de organisatie. Meestal komt er zelfs een document in uw dossier. U kunt zelf gelukkig veel sturing geven aan uw beoordeling. Tips voor een goede voorbereiding op uw beoordelingsgesprek:

1. Voorbereiding is het halve werk. Neem hier vooral de tijd voor en maak aantekeningen voor uzelf.
2. Neem ook pen en papier mee (of uw ipad, natuurlijk) om tijdens het gesprek te kunnen noteren wat uw leidinggevende zegt.
3. Neem voorafgaand de agenda door, zo weet u welke punten aan de orde komen en vooral welke punten u wanneer in het gesprek zelf wilt maken.
4. Neem uw functietypering nog eens door.
5. Neem eerdere verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken door. Noteer voor uzelf welke aspecten u heeft verbeterd en wat onveranderd is gebleven.
6. Bedenk op welke manier u uw functioneren verder kunt verbeteren.
7. Ga na of u de benodigde vaardigheden, die nodig zijn voor de werkzaamheden, voldoende hebt ingezet of in hebt kunnen zetten.
8. Benoem de dingen die u zelf niet goed vindt gaan, maar kom ook met mogelijke oplossingen.
9. Maak samen met uw leidinggevende duidelijke afspraken over de komende beoordelingsperiode. Wees daarbij niet bang om aan te geven als iets niet volledig duidelijk is. Alleen aan concrete, meetbare doelen heb je iets.
10. De conclusies van het beoordelingsgesprek mogen geen verrassing zijn. Als dat wel zo is, spreek uw leidinggevende hier dan over aan.
11. Vaak moet er nadien een document worden ondertekend. Als u het met de inhoud niet volledig eens bent, teken dan voor gezien (niet voor akkoord). Of neem ze mee ter overweging.
12. Toets gedurende de nieuwe beoordelingsperiode regelmatig of u nog op koers ligt. Dat kunt u eenvoudig doen door uw leidinggevende regelmatig te vragen of hij/zij tevreden is of wat beter kan, en door uw eigen wensen en verlangens met regelmaat te communiceren.

Veel succes!

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl