Thema-ontmoetingen (ToM)

Doelstelling van de blide Thema-ontmoetingen (ToM) is om op een eenvoudige manier klanten die belangstelling hebben voor een bepaald thema samen rond de tafel te brengen. Onder begeleiding van een blide-werker worden tijdens de middag ieders persoonlijke behoeften zoveel mogelijk - en met behulp van elkaar - vervuld: het is halen en brengen.

Thema's variëren van zaken als 'feedback geven en krijgen', 'mijn onderneming een jaar later' en 'netwerkgesprekken' voeren 'tot 'natuur als passie'.

We bieden onze hulp graag aan. Onze keukentafels zijn ter uwer beschikking. Overleg even met uw persoonlijke coach.

Zelf een thema aandragen? Dat kan natuurlijk, graag zelfs. Bespreek het met uw coach of stuur een e-mail naar Jeannette Brink.

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl