Agenda september

donderdag
07
september

ToM: Slim organiseren actie schoon schip

tijd:09.30-12.00 uur
locatie:Aan de keukentafel, Berkenlaan 65, 9321 GV PEIZE
kosten:in traject: gratis. Los: €75,00 (inclusief BTW)

 

 


 
woensdag
27
september

ToM: Opkomen voor jezelf

tijd:09.30-12.00 uur
locatie:Aan de keukentafel, Berkenlaan 65, 9321 GV PEIZE
kosten:in traject: gratis. Los: €75,00 (inclusief BTW)

 

 


 
vrijdag
29
september

Expeditie persoonlijk leiderschap

tijd:9.30 - 16.30 uur
locatie:nader te bepalen
kosten:€ 2.250,00 inclusief individuele coaching


Een aantal malen per jaar starten we met een uiterst leerzame en boeiende ontdekkingstocht: EXPEDITIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP. Op 29 september 2017 vertrekt er weer een nieuwe groep, op de vrijdagen.

Naar onze overtuiging komt het er, in toenemende mate op aan om zelf richting te bepalen en zelf te leren sturen op je levens- en werkomstandigheden. Invloed uitoefenen op wat je WEL wilt. Er wordt in alle opzichten steeds minder VOOR ons gezorgd. De overheid trekt zich terug. Werkgevers worden opdrachtgevers. Het nieuwe werken betekent sowieso meer vrijheid EN tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid. We krijgen steeds vaker met tijdelijke collega’s te maken. We moeten leren met anderen in samenwerking op te trekken. Allemaal gemakkelijk gezegd. Hoe vullen we dat concreet in in onze dagelijkse praktijk? Krijgen we het steeds drukker in een omgeving waar veranderingen constant aan de orde van de dag zijn. Waarin velen nog in de afwachtstand staan? Dat vraagt persoonlijk leiderschap.

Persoonlijk leiderschap betekent dat je keuzes maakt, die passen bij je eigen aardigheden en in voortdurende verbinding met je zelf, met anderen en meet dat wat moet worden bereikt. Oeps dat klinkt zweverig? Welnee. Het is juist heel concreet om bewust vorm en inhoud geven aan dat waar je goed in bent, waar je behoefte aan hebt op een manier die bij je past.

Samen optrekken
De deelnemers komen (juist) uit zeer verschillende organisaties en hebben ook zeer uiteenlopende ervaringsgebieden en zoekvragen. Gedurende 12 maanden trekken we samen met elkaar op. We gaan ont-dekken hoe ieder op zijn/haar eigen manier sturing kan geven aan deze expeditie. Met het oog gericht op de persoonlijke ontwikkel behoeften en inspelend op de sterk veranderende (arbeids)markten.  Met behulp van ieders specifieke talenten, wensen en behoeften gaan we een uniek maatwerkprogramma ontwikkelen. Er is dus veel ruimte. Ook leren we dat kaders wel nodig te zijn om te kunnen improviseren en verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

De expeditieleider zorgt voor veiligheid en randvoorwaarden. Elke tocht is weer verrassend, boeiend en inspirerend. We gaan het samen vorm en inhoud geven met dat wat er is. Plannen maken, nieuwe gebieden ontdekken, leren, experimenteren en vooral genieten in alle eenvoud.

10 dagen (met een interval van ca 4 weken) trekken we samen op van 9.30 uur tot 16.30 uur.  We gaan mensen met visie uitnodigen een dagdeel of dag met ons mee te maken. (Dus geen sprekers, maar mensen die net als wij op zoek zijn en willen leren door te halen en te brengen). We gaan werkvelden bezoeken en uitstapjes maken naar interessante organisaties. Ieders talenten ontdekken en dusdanig in kaart brengen dat de deelnemers in alle omstandigheden soepel kunnen schakelen naar de voor haar/hem meest effectieve en plezierige manier van werken en leven binnen de gegeven kaders.

Terugkomdag
De 11de dag is een soort terugkommiddag. Om elkaar weer te ontmoeten, om de puntjes van het geleerde nog eens even op de i te zetten en om de ont-wikkeling van elkaar te kunnen volgen. De reisdagen voor een expeditie worden in overleg gepland. Telkens op vaste dag van 9.30 tot 16.30 uur. De locatie zal per keer verschillen.

Individueel ont-wikkelen
Parallel aan de expeditie worden alle deelnemers individueel begeleid in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling door een van de blide coaches, niet zijnde de expeditieleider. In deze gesprekken worden de individuele leerpunten uitgediept en concreet gemaakt voor de praktijk van alledag. Altijd maatwerk natuurlijk. Het is altijd verrassend en energie gevend om stap voor stap te ont-dekken wat er aan potentie allemaal in u zit. De afspraken in de agenda worden in overleg individueel afgestemd.

Resultaten
De combinatie van het werken in een groep en persoonlijke coaching, over een langere periode blijkt uiterst effectief. Het geleerde beklijft langdurig, door voortdurend zelf aan de slag te zijn en door het oefenen met de huiswerkopdrachten voor het toepassen in de eigen werkomgeving.

U bent in staat om met behoud van energie richting en invulling te geven aan uw werk en leven.

Nadere informatie?
Bel of mail met Jeannette Brink 050-50 3 50 50 jb@blide.nl. Of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl