Marjan de Weijs

Marjan de Weijs, coach bij blide b.v.Als echte Groningse, geboren en getogen in de veenkoloniën, voelt Marjan de Weijs (1952) zich helemaal thuis in de "doe maar gewoon"- cultuur van blide. Van oorsprong is zij fysiotherapeut. Een aanpakker, een doener die daarbij het bezinnen niet overslaat. Zij werkt, mede door haar Gestalt-achtergrond, graag met signalen uit het lichaam als aangrijpingspunt om tot bewustwording te komen.

De achterliggende gedachte is: "je HEBT geen lichaam, maar je BENT een lichaam." Contact met je lichaam kan je on-noemelijk veel leren. Als coach verzorgt zij bij blide trajecten voor mensen die willen leren en zich verder willen ontwikkelen. Dit leren kan bestaan uit leren over zichzelf in relatie tot hun werk. Het leven als grote bron van ervaren en leren, de opleidingen Gestaltmethodisch werken en Supervisiekunde vormen de basis voor het werk van Marjan als professioneel begeleider.

Marjan geniet van het vermogen van mensen om te leren en de creativiteit die ze op weten te brengen in het zich aanpassen aan verander(en)de omstandigheden. Met zorg en aandacht ondersteunt ze haar klanten in dit proces. Het doel in haar werken is dat haar klant zegt: "ik heb geleerd en kan, wil en durf fluitend verder!"

Marjan kan worden gebeld op nummer 06 2756 2943 en ze is natuurlijk ook per e-mail te bereiken.

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl