Outplacement

Outplacement met blide
Doel: ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een passende functie wanneer afscheid genomen moet worden van de huidige werkomgeving.

Het outplacementtraject bestaat uit een stapsgewijze begeleiding in:

Fase 1: de persoonsgerichte fase
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het herstellen van “het verliezen van de werk/zekerheid”, het weer opbouwen van zelfvertrouwen en aan het antwoord vinden op de vragen:

 • wat zijn mijn drijfveren in werk?
 • waar liggen mijn kwaliteiten?
 • vanuit welke waarden leef en werk ik?
 • waar ligt mijn kracht?
 • waar krijg ik energie van?
 • waar, met wie en hoe kom ik optimaal tot mijn recht?


Fase 2: de arbeidsmarktgerichte fase:

 • analyseren van de arbeidsmarkt
 • scenario’s uitwerken
 • gesprekken met vertegenwoordigers van bepaalde beroepen en werkvelden voeren
 • waar liggen mijn kansen?
 • netwerken


Fase 3: de sollicitatiefase

 • organisaties selecteren waar ik zou willen werken
 • cv
 • brief
 • het telefoongesprek
 • elk gesprek oefenen ter voorbereiding
 • leren van de ervaringen
 • het arbeidsvoorwaardengesprek


Fase 4: vinger aan de pols in het nieuwe werk
Eenmaal aan de slag in de nieuwe werkomgeving houden we contact met betrokkene via het vinger aan de pols model. Dit om behulpzaam te zijn om de eerste periode met vertrouwen door te komen.

Het totale traject beslaat een periode van 6 tot 12 maanden en is pas afgesloten na het vinden van een passende functie waarin op een goede manier gefunctioneerd wordt.

Door middel van gesprekken, gerichte huiswerkopdrachten en deelname aan themabijeenkomsten wordt de kandidaat begeleid. Daarnaast bestaat tussendoor de mogelijkheid tot telefonisch- en e-mailcontact.

Over de voortgang van het traject vindt mondeling evaluatie plaats met de opdrachtgever.

Aanbod
Volledig outplacementtraject: € 4950,-. Voor organisaties die af en toe een outplacement aan medewerkers willen aanbieden kunnen wij u 5 trajecten aanbieden voor € 3960,- per deelnemer.
5 halen, 4 betalen: Afname in 2 jaar.?

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl