Procesbegeleiding

Je streeft naar samenwerken? Je wenst dat iedereen zijn verantwoordelijkheid oppakt? Dat teamleden elkaar aanspreken op die verantwoordelijkheden? Als dat min of meer moeizaam gaat, dan is hulp van 'vreemde ogen' verfrissend en leerzaam. Immers: om tegelijkertijd het proces te bewaken en mee te doen op de inhoud is meestal onmogelijk.

Wat wél werkt? Onze procesbegeleiders stellen deelnemers aan een project, vergadering of conferentie in staat om allemaal daadwerkelijk deel te nemen. We zeggen wat moet worden gezegd. Dat levert meteen veel effect op, op de inhoud, op de plannen en vooral op de samenwerking. De belangrijkste winst zit in de interactie. In de (toenemende) samenwerking dus. We werken met aandacht voor de ontwikkeling van het team, ieders individuele gedrag daarbinnen en met het oog op de doelstellingen van de organisatie.

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl