Procesbegeleiding

Je streeft naar samenwerken? Je wenst dat iedereen zijn verantwoordelijkheid oppakt? Dat teamleden elkaar aanspreken op die verantwoordelijkheden? Als dat min of meer moeizaam gaat, dan is hulp van 'vreemde ogen' verfrissend en leerzaam.

boyce.jpgImmers: om tegelijkertijd het proces te bewaken en mee te doen op de inhoud is erg lastig, meestal onmogelijk. Wij gaan er vanuit dat er meer dan voldoende inhoudelijke deskundigheid bij jou in huis is en rond de tafel zit. Ook aan papier en procedures ontbreekt het meestal niet. En toch schiet het dan niet op.

Wat wél werkt? Onze procesbegeleiders stellen deelnemers aan een vergadering of conferentie in staat om allemaal daadwerkelijk deel te nemen. We zeggen wat moet worden gezegd. Klip en klaar. Dat levert veel effect op, op de inhoud, op de plannen en vooral op de samenwerking.

Het belangrijkste resultaat zit juist in de interactie. In de (toenemende) samenwerking dus. Dan schiet het pas echt op! Bij blide werken we praktisch en dus snel. Aan beklijvende ontmoetingen: ont-moetingen. We werken met aandacht voor teamontwikkeling, individueel gedrag en voor organisatiecultuur.

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl