Ontwikkelen P&O-afdeling

De afdeling Personeel & Organisatie heeft tot taak het afstemmen van de behoeften van Organisatiedoelen met de behoeften van het personeel. Allemaal individuen met persoonlijke behoeften. Een uitdagende klus. Maar bij wie kan de afdeling P&O terecht? Voor vakinhoudelijke verdieping in het vakgebied HRM, voor instrumentontwikkeling, voor persoonlijke coaching? Wij hebben royale ervaring in het vakgebied P&O. Zijn goed in staat om jouw HR-afdeling op hoger plan te brengen. Ook onze procesbegeleiding bij vergaderingen of bij brainstormsessies is verhelderend en effectief. We laten je graag onze toegevoegde waarde zien. Voor individuele P&O-ers of P&O teams is blide een fijn, veilige en effectieve sparring partner!

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl