Biografie

Het doel van biografieonderzoek is bewustwording van belangrijke thema's uit jouw levensloop en loopbaan, om vanuit nieuwe inzichten zelf sturing te geven aan de invulling van jouw toekomst. In de biografische methode doen we op een systematische manier onderzoek naar jouw levensloop en loopbaan. In een aantal stappen wordt onderzocht óf en zo ja welke relatie er is tussen jouw actuele (loopbaan)vraag, ervaringen uit het verleden en uitdagingen voor de toekomst.

Het biografieonderzoek is gericht op het ontdekken van het 'eigene' in jouw levensgeschiedenis. Jouw eigen biografie is jouw persoonlijk werkmateriaal. De blide coach biedt verschillende instrumenten met behulp waarvan jij jouw eigen leven kunt overzien en in perspectief kunt plaatsen: je zoekt in het verleden naar relevante gebeurtenissen en staat stil bij jouw beleving van en reactie hierop. Zo breng je jouw eigen geschiedenis in kaart, waardoor kwaliteiten, talenten en patronen zichtbaar worden.

Ook onderzoek je hoe deze bagage doorwerkt in de huidige situatie. Wat remt je af en wat geeft je energie? Welke kwaliteiten en talenten vragen erom benut te gaan worden?
Als jij je van deze aspecten bewust bent, richt jij je samen met jouw coach op de toekomst en kun je keuzes maken die reëel en haalbaar zijn. Samen werk je daarvoor een plan van aanpak uit.

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl