Biografie

Het doel van biografieonderzoek is bewustwording van belangrijke thema's uit uw levensloop en loopbaan, om vanuit nieuwe inzichten zelf sturing te geven aan de invulling van uw toekomst. In de biografische methode doen we op een systematische manier onderzoek naar uw levensloop en loopbaan. In een aantal stappen wordt onderzocht óf en zo ja welke relatie er is tussen uw actuele (loopbaan)vraag, ervaringen uit het verleden en uitdagingen voor de toekomst.

Het biografieonderzoek is gericht op het ontdekken van het 'eigene' in uw levensgeschiedenis. Uw eigen biografie is uw persoonlijk werkmateriaal. De blide coach biedt verschillende instrumenten met behulp waarvan u uw eigen leven kunt overzien en in perspectief kunt plaatsen: u zoekt in het verleden naar relevante gebeurtenissen en staat stil bij uw beleving van en reactie hierop. Zo brengt u uw eigen geschiedenis in kaart, waardoor kwaliteiten, talenten en patronen zichtbaar worden.

Ook onderzoekt u hoe deze bagage doorwerkt in de huidige situatie. Wat remt u af en wat geeft u energie? Welke kwaliteiten en talenten vragen erom benut te gaan worden?
Als u zich van deze aspecten bewust bent, richt u zich samen met uw coach op de toekomst en kunt u keuzes maken die reëel en haalbaar zijn. Samen werkt u daarvoor een plan van aanpak uit.

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl