Curriculum vitae

Een CV is vaak de eerste indruk die u kunt achterlaten. Hierbij wat tips voor de vorm én voor de inhoud. Om er een goede eerste indruk van te maken. De eerste stap op weg naar een sollicitatiegesprek én nieuw werk!?

Algemeen

-> Kies een mooi lettertype, dat bij u past. Houd het wel zakelijk.

-> Laat in de bladspiegel ruimte over voor de lezer om aantekeningen te maken

-> Zet in de voetregel voluit Curriculum Vitae, uw naam en pagina # van 2, maak de voetregel  vet/bold.  Dat geeft visueel stevigheid aan uw CV.

-> Gebruik maximaal 2 pagina’s

-> Vormgeving overzichtelijk en duidelijk, lijn het vooral strak uit

-> Lees (of laat het nalezen) op punten, komma’s en netheid. Elk schoonheidsfoutje kan reden zijn om uw brief/cv bij de stapel AF te leggen

-> Maak u zelf zo groot als u bent en blijf bij de waarheid, bijvoorbeeld: Bent u in uw arbeidscontract assistent bedrijfsleider en u verving de bedrijfsleider, dan kun u uzelf bedrijfsleider noemen

-> Korte werkervaringen weglaten, tenzij ze relevant zijn en/of eraan bijdragen dat er geen gaten in het cv ontstaan

-> Gebruik eventueel een leuke foto of beeldmerk dat bij u past. Dat vergroot de herkenbaarheid van uw CV

Personalia

-> Roepnaam en achternaam + eventueel uw titel (officiële voornamen hoeven niet)

-> Straat, huisnummer, postcode en woonplaats op één regel

-> Geboortedatum voluit, bijvoorbeeld 4 april 1975 en plaats van geboorte

-> Mobiel privé telefoonnummer, zorg voor een professionele voicemail

-> Emailadres met uw eigen naam ( géén alias)

-> Nationaliteit, alleen als het iets toevoegt of verduidelijkt

-> Burgerlijke staat is noodzakelijk. Voeg de naam van uw partner toe en vermeld eventueel jaar van huwelijk

-> Vermeld uw gezinssituatie: namen en geboortejaren van de kinderen

Profiel

-> Omschrijf uw sterke kanten, kwaliteiten en ervaringen. Wees positief en beeldend (gebruik metaforen). Alles gericht op het werk dat u graag wilt doen

-> Er zal in het gesprek ook naar uw valkuilen worden gevraagd. Formuleer deze dan vanuit uw uitdagingen. (Hoeft niet in uw CV, wel in uw achterhoofd meenemen naar het gesprek). Zorg dat het consistent is met uw kernkwadranten (helpen we u graag bij)

-> Zorg dat uw profiel kenmerkend is, u kenmerkt

Werkervaring

-> In jaartallen, alleen indien nodig ook de maanden vermelden

-> Als er hiaten zijn in uw cv, vermeld dit kort en bondig met reden 

-> Vermeld alle functies bij de werkgever. Neem voor de titel de meest gangbare functienaam, ook al stond er iets anders in uw arbeidscontract

-> Vermeld uw werkzaamheden, een opsomming van uw werkervaring, nauwkeurig en in korte zinnen. Werkgevers willen weten wat u deed op een werkdag, wat uw taken, verantwoordelijkheden en resultaten waren

-> Begin met de meest recente werkervaring en de ervaring die voor de functie het meest relevant is uitgebreid te beschrijven. Ervaringen die minder belangrijk zijn binnen deze sollicitatie minder uitgebreid beschrijven of weglaten

-> Afkortingen en vakjargon, ook binnen het vakgebied, vermijden

-> Gebruik actiewoorden: geleid, bezuinigd, gereduceerd etc.

-> Leg de nadruk op wat u heeft gepresteerd, niet waartoe u in staat bent

-> Indien u leiding heeft gegeven, vermeld aan hoeveel mensen u dat deed

-> Vermeld projecten apart, dan vallen ze extra op

Studie/opleidingen

-> Beschrijf met jaartal en opleidingsinstituut, antichronologisch

-> Als u recent een opleiding hebt gevolgd met oog op een loopbaanswitch vermeld deze dan twee keer: Bij werkervaring én bij opleidingen

-> Vermeld een blide traject (Schierweek, coachingstraject persoonlijke ontwikkeling) onder vermelding van www.blide.nl

Nevenactiviteiten

-> Bijvoorbeeld lid van een bestuur, vrijwilligerswerk, verblijf in buitenland

-> Vakantiewerk, alleen als het niet te lang geleden is. Voor jonge mensen geeft dit aan dat u van aanpakken weet

Talenkennis

-> Indien nodig als volgt: Engels, 18 jaar vloeiend in business Engels, in woord en geschrift

Interesses/sporten

-> Dit voegt iets belangrijks toe over uzelf. Bijvoorbeeld sport die iets zegt over uw doorzettingsvermogen, muziek maken als u solliciteert naar een functie in de muziekwereld

Referenties

-> Geef in een cv nooit referenties. Maak, als u er nog ruimte voor heeft, een zinnetje als: Referenties zijn na overleg royaal ter beschikking.

-> Als er naar gevraagd wordt in een gesprek, zeg dat u uw referenten zult informeren en email pas daarna betrokken namen en telefoonnummers

Tenslotte

Zorg dat er in het gesprek nog wat boeiends uit te wisselen is. Het CV plus uw brief zullen tezamen dusdanig spannend moeten zijn dat men u wil ontmoeten en dat u dus wordt uitgenodigd.  

                                                                 Heel veel succes!!

 

 

 

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl