STARR-gesprekken

STARR staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Bij selectiegesprekken wordt regelmatig het STARR-model gehanteerd. De interviewer verzamelt zo “bewijsmateriaal” over de vaardigheden van de geïnterviewde/sollicitant.

Kern van de methode is dat wordt gezocht naar een bepaalde situatie uit het verleden die vergelijkbaar is met een te verwachten situatie in de toekomst. Het verleden is een echte ervaring, terwijl over de toekomst louter kan worden gespeculeerd. Over een echte ervaring kan veel verder worden doorgevraagd dan over een fantasie.

Een STARRgesprek bestaat uit 5

stappen:

  1. beschrijf de situatie of het voorval;
  2. wat was de taak of opdracht precies?;
  3. beschrijf de actie;
  4. beschrijf het resultaat.
  5. hoe kijk je terug op het proces.

De vragen van de interviewer worden losgelaten op bepaalde (gedrags)criteria voor de functie. Die criteria zijn meestal te vinden in de vacature of in het functieprofiel.

Het is nuttig om je als sollicitant bewust te zijn van deze interviewmethodiek.

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl