Assertiviteit

Op een goede wijze uw eigen belangen behartigen en daarbij ook rekening houden met de ander? Niet iedereen heeft dat even goed geleerd en assertiviteit is nog steeds geen studievak op school. Maar bijleren en veel verder komen is mogelijk..

We kennen het allemaal: de kunst van het grote wegcijferen. Het voelt tijdelijk misschien wel goed en hopelijk waardeert men u er om. Maar wat is de opbrengst op langere termijn?  Bent u dan tevreden met uzelf, wordt u voldoende gehoord en gezien, vindt u de juiste balans tussen werk en privé, komt u daar waar u wezen wilt?

Of probeert u te bereiken wat u graag hebben wilt door u zelf misschien een beetje te overschreeuwen? Is dat handig en doet het uzelf, het proces en de ander echt goed?

Stel dat u zou leren om over uw neiging om af te wachten en over uw bescheidenheid heen te stappen... en daarvoor ook nog applaus te krijgen vanuit uw omgeving! Niet door met de vuist op tafel te slaan, maar door in goed contact met uzelf en de ander te uiten wat er bij u speelt. Aan te geven waar uw grens ligt, waar u behoefte aan heeft, wat uw voorstel is, wat u graag veranderd wilt zien. Maar ook de ander uitnodigen feedback op uw functioneren te geven of vragen waarin u de ander tegemoet kunt komen.

Dit gedrag roept voor degene die er moeite mee heeft vaak spanning op. Onzekerheid over de afloop, de relatie niet onder druk willen zetten, niet afgewezen willen worden, het zijn allemaal begrijpelijke motieven om niet voor u zelf op te komen. Maar kloppen deze vooringenomenheden, steunen ze u en zijn ze helpend (lees er ook eens meer over onder het kopje RET in onze kennisbank)?

Het is belangrijk dat u, in uzelf, draagvlak schept voor andere, nieuwe gedragspatronen. Een lonkend perspectief, het loslaten van allerlei aannames, de nodige kennis en zelfinzicht en vooral veel oefenen zijn de ingrediënten om te komen tot meer balans in het zorgen voor uzelf en het zorgen voor de ander.

Een juiste verbale en non-verbale communicatie verhoogt vervolgens de effectiviteit. Principes van de Geweldloze Communicatie, de ander ontvankelijk maken voor uw boodschap, zelfbewust en helder, ondubbelzinnig taalgebruik zijn daarbij essentieel.

Met regelmaat organiseert blide een werklaboratorium of thema-ontmoeting op het onderwerp “assertiviteit” . Verder kunt u achtergrondinformatie vinden in de boeken van de blideotheek. U kunt eens zoeken op de trefwoorden:

-       Assertiviteit
-       RET
-       Geweldloze communicatie

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl