Assertiviteit

Op een goede wijze jouw eigen belangen behartigen en daarbij ook rekening houden met de ander? Niet iedereen heeft dat even goed geleerd en assertiviteit is nog steeds geen studievak op school. Maar bijleren en veel verder komen is mogelijk..

We kennen het allemaal: de kunst van het grote wegcijferen. Het voelt tijdelijk misschien wel goed en hopelijk waardeert men jou er om. Maar wat is de opbrengst op langere termijn?  Ben je dan tevreden met jwzelf, word je voldoende gehoord en gezien, vind je de juiste balans tussen werk en privé, kom je daar waar je wezen wilt?

Of probeer je te bereiken wat je graag hebben wilt door je zelf misschien een beetje te overschreeuwen? Is dat handig en doet het jezelf, het proces en de ander echt goed?

Stel dat je zou leren om over jouw neiging om af te wachten en over jouw bescheidenheid heen te stappen... en daarvoor ook nog applaus te krijgen vanuit jouw omgeving! Niet door met de vuist op tafel te slaan, maar door in goed contact met jezelf en de ander te uiten wat er bij jou speelt. Aan te geven waar jouw grens ligt, waar jij behoefte aan hebt, wat jouw voorstel is, wat jij graag veranderd wilt zien. Maar ook de ander uitnodigen feedback op jouw functioneren te geven of vragen waarin jij de ander tegemoet kunt komen.

Dit gedrag roept voor degene die er moeite mee heeft vaak spanning op. Onzekerheid over de afloop, de relatie niet onder druk willen zetten, niet afgewezen willen worden, het zijn allemaal begrijpelijke motieven om niet voor je zelf op te komen. Maar kloppen deze vooringenomenheden, steunen ze jou en zijn ze helpend (lees er ook eens meer over onder het kopje RET in onze kennisbank)?

Het is belangrijk dat jij, in jezelf, draagvlak schept voor andere, nieuwe gedragspatronen. Een lonkend perspectief, het loslaten van allerlei aannames, de nodige kennis en zelfinzicht en vooral veel oefenen zijn de ingrediënten om te komen tot meer balans in het zorgen voor jezelf en het zorgen voor de ander.

Een juiste verbale en non-verbale communicatie verhoogt vervolgens de effectiviteit. Principes van de Geweldloze Communicatie, de ander ontvankelijk maken voor jouw boodschap, zelfbewust en helder, ondubbelzinnig taalgebruik zijn daarbij essentieel.

Met regelmaat organiseert blide een werklaboratorium of thema-ontmoeting op het onderwerp “assertiviteit” . Verder kun je achtergrondinformatie vinden in de boeken van de blideotheek. U kunt eens zoeken op de trefwoorden:

-       Assertiviteit
-       RET
-       Geweldloze communicatie

Berkenlaan 659321 GV Peizet 050 50 3 50 50info@blide.nl